Bij Mij

Begeleiding, training en coaching op jouw unieke levenspad

 

Gelukkig kenmerkt het leven zich door veel mooie momenten en waardevolle herinneringen. Aan de andere kant zijn daar
tegenslagen en verlies. Ieder mens krijgt er mee te maken. Hoe ver we ook van deze tegenslagen en verlieservaringen weg willen blijven, ze zijn onvermijdelijk.
Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze ervaringen.

Ik kan ondersteuning bieden om het verlies te verweven in je leven.

 

Verlies, Rouw & Geluk

 

Hoe kan bij-mij voor jou

van betekenis zijn?

 

 

Voor organisaties

 

Hoe kan ik voor jou van betekenis zijn?

Ik ben Marlous, vanuit oprechte interesse in de ander, betrokken en geduldig in het luisteren naar jouw unieke verhaal. Van daaruit zoek ik vanuit gezamenlijkheid de meest passende interventie.